För ett liv i balans

Sann frihet från rädsla

av

Om vi blir rädda, då flyr vi oftast, om möjligheten finns.

En bil tutar till och vi springer undan. En orm överaskar oss och vi hoppar åt sidan. Vi bli rädda och reagerar instinktivt genom att avlägsna oss från det som skrämmer.

Men det finns även en annan typ av rädsla: den mentala. Den där rösten i huvudet, som ältar det förflutna och oroar sig för framtiden.

Lösningen blir återigen att fly, eftersom det ju trots allt fungerar när det gäller reell rädsla. Så jakten efter något som kamouflerar och kompenserar rädslan sätter igång.

Vilken täckmantel som används beror på personens bakgrund, men målet är alltid detsamma: att skapa distans till det som skrämmer.

Det kan till exempel handla om:

  • Ägodelar
  • Berömdhet
  • Kunskap
  • Förmågor
  • Pengar

Ingen av dessa är så klart dåliga i sig. Men de blir en källa till frustration och besvikelse när de används för att försöka ignorera det som är.

Verkligheten är att det finns fruktan, och ingen täckmantel i världen kan dölja den sanningen särskilt länge.

Ett liv fritt från fruktan

Om vi är uppriktiga och verkligen vill göra upp med den mentala rädslan en gång för alla, då finns det bara ett enda ställe att vända oss till: oss själva.

Istället för att täcka över, måste vi gräva undan. Vi måste sluta fly och börja vara med det som faktiskt är. Vi kan inte hålla för ögonen och tro att vi eller världen försvinner, som är gulligt och kul när små barn gör det. Vi måste växa upp och se sanningen i vitögat.

Sanningen är ett det finns fruktan. Kan vi vara med den verkligheten utan att försöka fly eller tycka något om den? Kan vi utan några som helst avsikter medvetet observera det som är?

Om vi gör det fullt ut – inte som ett ”jag” som betraktar ”det andra” (det är fortfarande flykt), utan som en helhet – då börjar rädslan att upplösas. Vi ser att jaget som var rädd för rädsla i själva verket ÄR själva rädslan.

Det finns ingen separation längre, endast en vaket stilla närvaro. Ett evigt ungt medvetande, som tidens tand inte biter på.

En fridfull frihet…en sann frihet från rädsla.


Till toppen ⇧