För ett liv i balans

Den fulländade framtidens födelse är nu

av

Det som har varit, har varit. Det som är, är.

Tyng inte ner denna dag genom att släpa runt på gårdagens bördor. Du lever och lär utan att behöva gå och grubbla på det som har hänt.

Det är först när du utan förbehåll lämnar kvar det som har förflutit i det förflutna, som de djupaste lärdomarna stiger upp till ytan. När grubblaren kliver åt sidan och tankarna om ”vad som borde och inte borde ha hänt” skingras, då står porten till verklig visdom öppen.

När du lever ur denna visdom får tankar, tal och handling en annan kvalitet. De är fria från självets självupptagenhet. De är fria från dömande och strävan. De är fria från tid.

Det är ett tidlöst levnadssätt, fritt från gårdagens bekymmer och fritt från oro för framtiden. Det är att leva i nuet. Och ändå, i detta tidlösa nu kommer lärdomar från igår (fria från dömande) och de hjälper till att skapa en bättre framtid (utan att kräva det).

Att gräva i dåtidens grav plundrar nuet på liv. Att leva nu är att ge liv åt en fulländad framtid.


Till toppen ⇧