För ett liv i balans

Det fullkomliga nuet

av

Det här ögonblicket är allt som finns. Det är lätt att glömma det. Och så oerhört viktigt att komma ihåg.

Livet utspelar sig här och nu. Även om vi jämför nuet med det förflutna eller använder detta ögonblick för att planera för framtiden, så sker det i detta evigt innevarande nu.

Om vi missar det, missar vi livet.

Det spelar ingen roll om vi samlar på oss världens största samling otroliga upplevelser; om vi lever som om livet vore en serie av olika stunder, då kommer vi aldrig att känna oss verkligt tillfredsställda. Det kommer hela tiden finnas en underliggande känsla av saknad, av att inte vara komplett inombords.

Om vi däremot lever med insikten att detta tidlösa nu är förutsättningen för alla upplevelser, att det är grunden för allt som nuet innehåller, då vet vi vad det innebär att leva fullt ut.

Det är först då, när upplevelser inte ses som något som ska samlas på hög i ett hopplöst försök att fylla en känsla av tomhet, som vi verkligen kan börja uppskatta det vi upplever.

Det är då vi kan se det storslagna i detta lilla. Det är då vi upptäcker det extraordinära bortom det ordinära. Det är då vi känner oss själva som den fullkomlighet vi är på djupet. Det är då vi är vårt sanna jag.


Till toppen ⇧