För ett liv i balans

Att fullkomligt älska livet

av

Inre frid, att vara verkligt tillfreds, vad innebär det?

Det bästa sättet att beskriva det är kanske att säga att det innebär att inte göra motstånd mot det som är. Det som är (nuet) är redan som det är – att vägra acceptera den ofrånkomliga sanningen orsakar lidande. Att göra motstånd mot nuet är att se själva livet som ett hinder, som måste övervinnas innan livet kan kallas liv.

Att göra motstånd är att jämföra och det går endast att jämföra med det som är bekant, vilket innebär det förgångna. Personliga tolkningar av tidigare upplevelser förs in i nuet och, vips, så uppstår jämförelser och motstånd.

Självklart kan vi inte göra oss av med minnen. De är livsnödvändiga. Vi skulle snabbt dö ut om det inte vore för att vi kan memorera och lära oss saker. Problemet är att vi inte upplever upplevelser fullt ut.

Vi blandar in tidigare upplevelser i det upplevda och bär runt på halvupplevda minnen. Dessa semiupplevelser kommer att poppa upp i tid och otid ända tills dess att de har fått total uppmärksamhet.

Först då finns det frihet – en frihet från det bekanta, utan att på något sätt förringa det förflutna. Den obundenheten frigör den sanna kärleken. Att leva livet fullt ut är att fullkomligt älska livet.


Till toppen ⇧