För ett liv i balans

Ge, ge, ge

av

Ge, ge, ge. Ge av dig själv och ge upp alla idéer på personlig vinning.

Känner du dig ofullkomlig och oförmögen att ge? Ge då ännu mer.

Uppmärksamma dina medmänniskor. Skänk din närvaro till varje givet ögonblick. Sprid din närvaro utan förbehåll.

Var likt solen, som oförbehållsam skänker värme och ljus. Låt ditt opersonliga innersta väsen lysa upp världen.

När du riktar medvetandes ljus inåt, då strålar du utåt – upplyst av kärlek.


Till toppen ⇧