För ett liv i balans

Finns det glädje, lätthet och närvaro i det du gör?

11 juni 2014 av Robert Birming

”Nu jäklar ska jag skriva en bok!”

Så tänkte jag efter att ha läst Stephen Kings bokskrivarbok Att skriva.

Jag laddade hem ett program för att skriva böcker. Jag satte mig in i dess olika möjligheter. Jag började fila på upplägget för boken (en idé som länge legat och pyrt).

Nu fanns boken med i bakhuvudet oavsett var jag befann mig. Den växte och utvecklades – nya karaktärer tittade fram, ett sidospår dök upp, ett uppslag till en uppföljare började ta form.

Det varade i 36 timmar. Sedan hände något.

Det var inte så att idéerna började sina. Det var inte så att berättelsen inte längre kändes hållbar. Det var inte så att jag började tvivla på möjligheten att skriva en bok.

Idén kändes fortfarande kul och spännande (det är möjligt att det blir en bok av den någon gång i framtiden), men jag hade upptäckt att det saknades någonting under skapandes gång:

Det fanns ingen glädje, lätthet och närvaro i det jag gjorde.

Det var inte kreativitetens låga som brann. Det var en impulshandling som hade satt igång det hela. Jag körde på av ren viljestyrka, och siktet var inställt någonstans i framtiden.

Jag hade försummat nuet, kreativitetens källa.

Ta pulsen på impulsen

Det är lätt att dras med av bara farten när impulsen knackar på dörren. Den har en väldigt stark dragningskraft. Det kan kännas som det inte finns möjlighet att handla på annat sätt.

Ordet impuls kommer från det latinska ordet impulsus, som kan översättas med att ha blivit ‘pressad’, ‘tvingad’ eller till och med ‘överfallen’. Starka grejer, med andra ord.

Dess styrka gör att det känns rätt ”att följa sin impuls”, vilket ibland kan stämma. Men inte alla gånger. Ofta visar det sig i slutändan att beslutet var lite väl förhastat.

Stanna upp och känn efter…

Om svaret är nej på alla frågor, behöver det inte betyda att det är fel. Det kan räcka med att ändra sättet det görs på. Börja med att se till att närvaron är på plats och känn efter igen.

Fortfarande ingen skillnad?
Då finns två möjligheter: sluta med det eller acceptera det.

Går det inte att sluta med det?
Då återstår en möjlighet: acceptera det. Vilket kan förändra hela situationen.