För ett liv i balans

Det glädjefyllda intresset för det ointressanta

av

Hur mycket av det du tänker är verkligen intressant?

Inte särskilt mycket, eller hur? Det mesta är totalt ointressant och irrelevant. Dessutom är en stor del sådant som du redan tänkt många gånger förr.

Som en sorgens slöja döljer denna tankeström den naturliga glädje som finns inombords. Det skapar separation och ängslan, en känsla av otillräcklighet.

Vi har redan det vi söker, men våra tankar (som ofta kretsar kring att försöka finna den lycka vi redan bär på) skapar illusionen av att något saknas.

Det här är ju verkligen intressant, eller hur?

Tänk om det skulle kunna bli ditt nya intresse – att intressera dig för den strida strömmen av tankar. Ett intresse för det ointressanta, så att säga.

Du intresserar dig för fenomenet tänkande som helhet, inte de enskilda tankarnas innehåll. Du är där som en observatör, ständigt på hugget. Du gör intressanta upptäckter, kanske inser att du behöver vara extra vaksam på en viss typ av tankar i somliga situationer.

Det här intresset kommer med en trevlig bonus…

Som tankeobservatör kommer du oundvikligen att börja uppmärksamma luckorna mellan tankarna. Ju mer konsekvent tankepejlande, desto fler tankeglapp. Och där, i utrymmet mellan tankarna, ligger det som tänkaren trodde sig sakna – där ligger den villkorslösa glädje du alltid burit på.

Du söker tankar och finner glädje istället för att söka glädje och finna tankar.


Till toppen ⇧