För ett liv i balans

Glädjens källa porlar inom dig

av

Tänk om allt det du vill förändra skulle förändras enligt dina önskemål.

  • Relationer
  • Ekonomi
  • Hälsa
  • Utseende
  • Jobb

Eller vad det nu kan vara…

Då skulle du väl bli lyckligare? Antagligen. Ett tag.

Sedan skulle det dyka upp något nytt som ”måste” förändras.

Det är så sinnet fungerar. Det kan inte vara nöjt med det innevarande ögonblicket särskilt länge. Det är ständigt på jakt efter att säkra upp och förbättra.

Det är goda avsikter, men dess betydelse överdrivs. Allt som kan förändras kommer också att förändras igen, eller helt och hållet försvinna. Det går inte att finna bestående välbefinnande i någonting förgängligt.

Du måste gå djupare än så. Glädjens källa porlar konstant inom dig, men du måste gräva undan det som inte är glädjekällan för att komma åt den.

Om du vill ha tillgång till vatten, då börjar du inte med att installera en pump. Nej, du börjar med att gräva på djupet och plocka bort allt som är i vägen. När du kommit i kontakt med vattnet, då sätter du in en pump och så småningom kanske en kran.

Du förändrar och förbättrar, men inget av det skulle vara till glädje om du inte redan var i kontakt med källan. Du skulle kunna ha köpt kranar av rent guld, men du skulle fortfarande ha gått törstig. Och ändå, så nära till hands, en outtömlig törstsläckare.

Gå på djupet och kom i kontakt med glädjens källa inom dig.

Den finns alltid där.


Till toppen ⇧