För ett liv i balans

Du är guld värd

31 december 2015 av Robert Birming

Måste du vara lycklig för att inte vara olycklig? Är inte lycka och olycka två sidor av samma mynt?

Forntidens mynt var i ordets rätta mening värda sin vikt i guld. Oavsett prägling, så var värdet detsamma även om det smältes ner till oigenkännlighet.

Du kan vara präglad av olycka eller lycka, men det är inte din essens. Du är den varaktiga stillheten, livets eget grundämne, som gör det möjligt för dessa tillfälliga tillstånd att existera.

Du är guld värd, oavsett prägel.