För ett liv i balans

Gynnsam förändring

av

Vi har fantastiska möjligheter att påverka och förändra oss själva och vår omgivning. Men vi måste vara vaksamma…

Verkligt gynnsam påverkan sker endast då vi står i förbindelse med det inre Varande som förblir opåverkat av vad som sker i det yttre.

Positiv förändring börjar med insikten om att ingenting väsentligt behöver förändras.


Till toppen ⇧