För ett liv i balans

Gynnsam förändring

9 januari 2017 av Robert Birming

Vi har fantastiska möjligheter att påverka och förändra oss själva och vår omgivning. Men vi måste vara vaksamma…

Verkligt gynnsam påverkan sker endast då vi står i förbindelse med det inre Varande som förblir opåverkat av vad som sker i det yttre.

Positiv förändring börjar med insikten om att ingenting väsentligt behöver förändras.