För ett liv i balans

Vad ett hårdrocksband kan lära dig om livet

av

So understand
Don’t waste your time always searching for those wasted years

Raderna kommer från refrängen till Iron Maidens låt Wasted years.

Att inte kasta bort livet på att söka efter de ”bortkastade åren”. Vilka år är det? Det förflutna. Tankar fångade i hur mycket bättre det var förr. Eller ältande om hur orättvist hela livet har varit.

Men vi skulle lika gärna kunna säga att de bortkastade åren även inkluderar framtiden. Ett ständigt jagande efter nästa stund, som påstås bringa lycka. Eller en ständig oro för nästa stund, som gör nuet outhärdligt.

Oavsett om det handlar om det förflutna eller framtiden, oavsett om det är uppflyttande eller nedtyngande tankar, så orsakar detta tidsbundna sökande samma sak: lidande.

Nästan hela uppmärksamheten är uppslukad av tid, sådant som hänt eller inte har hänt. Och det handlar alltid om en förvrängd bild av vad som verkligen hände eller en vild gissning av vad som kommer att hända.

Det lilla uppmärksamhet som finns till kvar för det innevarande ögonblicket räcker nätt och jämt till att navigera sig fram genom livet. Allt känns tungt och komplicerat. Hela världen känns på något sätt ogästvänlig och oförstående.

Men det finns ett alternativ, ett annat val.

Det går att skifta fokus från från då och sen till NU.

Det är trots allt i nuet vi lever, det är där verkligheten utspelar sig. Det är genom en medveten närvaro i detta tidlösa nu som sanningen uppenbarar sig: livet är okomplicerat, livet saknar inget väsentligt, livet vill dig väl.

Och här kommer fortsättningen på refrängen till Wasted years in i bilden:

Face up, make your stand,
And realize you’re living in the golden years.

Möt verkligheten och bestäm dig. Inse att du lever i guldåldern – en tid(löshet) som brukar beskrivas som ”en period av fred, harmoni, stabilitet och välstånd”.


Till toppen ⇧