För ett liv i balans

Ett heligt liv

av

Om vi vill leva livet fullt ut, då måste vi leva helt och hållet. Vi kan inte tro att vi kan plocka godbitarna och lämna resten åt sitt öde.

Vi måste vara heliga i ordets rätta och ursprungliga betydelse, vilket innebär att vara hel (även ord som hälsa och lycka härstammar från samma ursprung).

För att leva fullkomligt, måste du alltså fullkomligen leva. Du kan inte förkasta och försköna bland intryck, tankar, känslor, handlingar och upplevelser, om du vill vara en komplett levande varelse. Du måste vara oerhört vaken och ta in helheten.

Det finns en orsak till att du lever i den här världen och möter det du möter: Att lära känna dig själv och finna den eviga stillhetens sällhet, som är ditt djupare och sanna jag.

Lev livet fullt ut, helt och hållet. Lova dig det, dyrt och heligt.


Till toppen ⇧