För ett liv i balans

Hemlängtan

av

När det finns en längtan bort, handlar det i själva verket om en längtan hem?

När det finns ett behov av rörelse – att förändra, att lägga till, att ta bort – är det i själva verket ett tecken på ett behov av stillhet?

Vi måste lyssna och känna efter…

Är det det inre som söker vår uppmärksamhet? Är rastlösheten och tristessen tecken på en själslig hemlängtan?

Om så är fallet, vilket det ofta är, kommer det yttre inte att kunna tillfredsställa den saknaden. Det kanske tycks fungera en tid, men sedan är den där igen – den där känslan av att något inte står rätt till.

Det går inte riktigt att sätta fingret på vad det är, men någonting är det. En iver, en längtan, ett kall.

Någonting viktigt…en viskning från själen, ett livets lockrop.

Om vi inte lyssnar till detta nu, när ska vi då göra det? När förutsättningarna är ”de rätta”?

Rätt förutsättningar är här och nu. Livet är här och nu.

När vi inser det på djupet och välkomnar det innevarande ögonblicket som vår vän, då börjar även de yttre bitarna att falla på plats. Vi vet vad som är viktigt och vi känner oss trygga och hemmastadda.

Vi har stillat vår hemlängtan. Vi har hittat hem.


Till toppen ⇧