För ett liv i balans

Du är så mycket mer än din historia

av

Vi har alla vår personliga historia. Ingen är den andra lik.

Vi har alla också en gemensam nämnare – det varande vi upplever när den personliga historien inte skymmer sikten.

Detta varandetillstånd, denna inre frid, är densamma nu som när du var barn. Den upplevs likadant för dig som för någon på andra sidan jorden.

Släpp tankarna om vem du är. Alla tankar du har om dig själv är förknippade med din historik. Intellektet kan aldrig klura ut vem du verkligen är.

Släpp tankarna och bli medveten om varandet bortom tankarna, känslorna och sinnesintrycken. Var vittnet av det bevittnade, upplevaren bakom upplevelserna.

I det varandetillståndet är du den du är. Du är tillfreds.


Till toppen ⇧