För ett liv i balans

Från hjälplös till hjälpsam

av

Ibland är den största hjälpen att stå till synes hjälplös. Ensam och utlämnad.

Den som i sådana stunder är uppmärksam och accepterande, tålmodig och stilla, finner att ensamheten och hjälplösheten endast är relativt verklig.

En dörr gläntas till den verkligt verkliga verkligheten. En verklighet bortom tankar och känslor. En verklighet genomsyrad av evig trygghet och universell intelligens.

När det rädda jaget kliver åt sidan, kliver det trygga jaget fram. Fylld av opersonlig visdom möter detta sanna jag en ny värld. Och bidrar till att skapa den nya jorden.


Till toppen ⇧