För ett liv i balans

Med hjärtat som guide

av

Känns det som det står still eller går bakåt i ditt liv?

Den bilden stämmer förmodligen inte överens med verkligheten. När du börjar bli mer närvarande då blir du också mer medveten om sådant som tidigare gick obemärkt förbi.

En känsla som tidigare trycktes med verklighetsflykt får nu en djupare eftersyn. Något du tidigare slängde ur dig i förbifarten och sedan glömde leder nu till eftertänksamhet. Sådant som tidigare gjordes av gammal vana ses nu i medvetandes ljus.

Varje ny inblick leder till nya upptäckter och djupa insikter. Lager för lager blottläggs. Livet får nya värderingar och prioriteringar.

För ditt ”gamla jag” känns det här främmande och läskigt, som en enda stor motgång. Det luktar död, vilket det på sätt och vis också är.

Men det är en död som leder till en magnifik födelse. Det gamla blir till näring åt ditt ”nya jag”, som är ditt naturliga tillstånd – fri från det gamla jagets ständiga rädsla, i alla dess uttrycksformer.

Så, låt dig inte luras av rösten i huvudet. Du är på rätt väg. Följ ditt hjärta, oavsett hur ologiskt den där rösten påstår att det är.


Till toppen ⇧