För ett liv i balans

Hur är läget?

av

Hur är läget? Den frågan ställer vi ofta till andra vi kommer i kontakt med, men hur ofta frågar vi oss själva det? Hur ofta tar vi oss tid att komma i kontakt med oss själva?

Hur är läget? De tre enkla orden kan vara tillräckligt för att föra uppmärksamheten tillbaka till nuet. När du väl är där, börja utforska:

  • Kretsar tankarna kring något särskilt?
  • Hur känns det i kroppen just nu?
  • Kan jag uppmärksamma ett fullt andetag?

Tre ord, som leder till tre frågor.

Det tar inte lång tid och du kan göra det i stort sett var som helst och när som helst. Du behöver inte tycka någonting om svaren som dyker upp, du behöver bara vara nyfiket uppmärksam. Det i sig är ofta tillräckligt för att skapa positiva förändringar.

Upptäcker du att du grubblar på något? Bra, nu är du i varje fall medveten om att det sker. Se vad som händer när du betraktar grubbleriet medvetet och utan dömande.

Lägger du märke till att kroppen är spänd? Ok, stanna med den känslan en stund och rikta uppmärksamheten till just det området. Är det möjligt att slappna av mer där?

Kan du låta grubbleriet ersättas av att uppmärksamma andningen? Ett andetag? Två?

Kan du visualisera att du andas rakt igenom kroppens spänningar? Två andetag? Tre?

Många är väldigt nyfikna på hur andra har det. Gör dig själv en tjänst och börja med att bli nyfiken på hur du själv har det. Det är först då, när du är i kontakt med dig själv, som du med omtanke kan ställa samma fråga till andra:

Hur är läget?


Till toppen ⇧