För ett liv i balans

Att se i efterhand

av

Att i efterhand se att du handlade på ett olyckligt sätt är inte att ha misslyckats. Det är att ha lyckats.

Det är att inse att du med nuvarande nivå av medvetenhet skulle ha agerat annorlunda. Ett enormt framsteg, med andra ord.

En ökad närvaro, en djupare medvetenhet. Viktiga lärdomar om dig själv och förståelse för andra. Ovärderliga erfarenheter.

Med dessa dyrbara gåvor blir du en livsviktig bidragsgivare för hela världen.


Till toppen ⇧