För ett liv i balans

Det finaste du kan ge dig själv (och andra): icke-gåvan

av

Att ge någon en gåva kan vara ett fint sätt att visa sin uppskattning.

Men det finns något ännu finare du kan ge. Ett givande som inte inkluderar gåvor i sin ursprungliga mening. Ett givande som inte följs upp med ett ”Jag har kvittot kvar, om du vill byta”.

Jag kallar det för icke-gåvan.

Det är när du ger genom att plocka bort någonting. Det är när du öppnar upp och ger av ditt riktiga jag. Det är när du slutar att…

  • …döma dig själv och andra.
  • …ta saker och ting för givet.
  • …älta det förflutna.
  • …ständigt blicka mot framtiden.
  • …försumma nuet, verkligheten.
  • …vara misstänksam.
  • …vara rädd.
  • …hålla igen.
  • …hålla fast när du bör släppa.
  • …vara någon du inte är.

Du plockar bort, men sanningen är att det är först då du verkligen börjar att ge. Du skänker glädje, tacksamhet och medkänsla. Du skänker kärlek – till dig själv och till din omgivning.

Det är icke-gåvan, det finaste du kan ge.


Till toppen ⇧