För ett liv i balans

När ska man följa sin impuls?

av

Om man slår upp ordet impuls i en ordbok, då hittar man följande beskrivning: ”Plötsligt uppkommande lust att handla på ett visst sätt.”

Du har säkert många gånger varit med om att känna denna starka drivkraft. Den kan påminna om intuition, men skiljer sig genom att vara mer överrumplande.

Intuitionen har med sig en trygg känsla av att det är något som har legat och väntat en längre tid på att få komma fram. Impulsen däremot, den kommer snabbt och överraskande – helt utan förvarning. Det kan till exempel handla om en stark lust att:

  • Shoppa.
  • Festa.
  • Äta.
  • Säga något till någon.
  • Posta något på internet.

Ingen av dessa saker är i sig själva ”bra” eller ”dåliga”. Men beroende på hur de tar sig uttryck, av vem och i vilken situation, så kan slutresultatet skilja sig mycket åt.

Positiv och negativ impuls

Om festa innebär att du träffar dina vänner, kanske tar ett par glas och har en kul stund, då är allt frid och fröjd. Om festa däremot innebär att du vaknar dagen efter med ångest och en alldeles för tunn plånbok, då var det kanske inte helt lyckat att följa just den impulsen.

Om säga något till någon innebär att du framför konstruktiv kritik och lyckas förändra en ohållbar situation, då har du skapat något positivt. Om det däremot innebär att du vräker ur dig allt möjligt och anklagar personer till höger och vänster, då skapar du sannolikt ingen förändring över huvud taget – i varje fall ingen positiv sådan.

När ska man följa impulsen?

Hur ska man då veta om man bör följa impulsen eller ej, när den plötsligt dyker upp och drar i oss? Det kan man få reda på genom att stanna upp och ställa sig följande fråga: Kan detta påverka mig eller andra negativt?

Om svaret är ja, undvik att falla för frestelsen. Nu ska det tilläggas att det inte alltid är så lätt. Impulsen har en stark drivkraft och ofta handlar det om saker som i sig själva har ett starkt sug, som till exempel shopping, sex eller alkohol.

Det kan också hända att det i förväg är omöjligt att veta vad utfallet kommer att bli. Du kanske saknar tidigare erfarenhet eller har förändrats som person sedan senast. Då blir det i sig en lärdom. Som någon klok person sa:

Bra beslut kommer från erfarenhet, och erfarenhet kommer från dåliga beslut.

Även om du endast en gång av tio lyckas med att undvika negativa impulsbeslut, fortsätt att ställa dig samma fråga. Den där tionde gången kan bespara dig massor av onödigt lidande.


Till toppen ⇧