För ett liv i balans

Ingen aning är en bra start

av

Vi får se vad den här texten kommer att handla om. Just nu har jag ingen som helst aning.

Å andra sidan händer det titt som tätt att jag har en idé, som efter hand visar sig leda någon helt annanstans.

Det är ju ofta så med livet, eller hur?

Kanske är det just detta som den här texten ska handla om – livets förmåga att ta vägar som vi inte är beredda på.

Om vi gör motstånd mot detta universella faktum, då blir det ansträngande. Det känns som om hela livet arbetar emot oss.

Om vi däremot är öppna för förändring, då öppnar sig en värld av ren potential. Vi ser spännande möjligheter där andra ser jobbiga hinder.

Vår rationella och analytiska tankeförmåga är ett fantastiskt verktyg. Men det är också väldigt begränsat. Intellektet kan aldrig mäta sig med universums opersonliga intelligens.

Men de behöver varandra för att sann kreativitet ska ta form.

Använd förnuftet och gläds åt att du givits förmågan att skapa och utveckla. Men var samtidigt ödmjuk. Bär alltid med dig insikten om att verkligt kreativt och gynnsamt skapande endast uppstår då tänkaren verkar som tjänare, inte som mästare.


Till toppen ⇧