För ett liv i balans

Att ingenting göra

av

Vad ska du göra när du inte vet vad du ska göra? Hur ska du få klarhet när allt känns oklart?

Ofta är det bästa att helt enkelt inte göra någonting.

Om du är vilse i dimman, går du bara mer vilse genom att planlöst irra runt. På samma sätt skapar ett sinne som verkar ur förvirring bara mer förvirring.

Om du istället väntar tills dimman har lagt sig, så uppenbarar sig den rätta vägen av sig självt. Det går inte att skynda sig fram till de verkligt rätta vägvalen.

Det bästa du kan göra är att stilla och obundet observera hur sinnet är i förvirring och konstant förändring. Ett betraktande som inte fördömer eller förskönar eller försöker åstadkomma någonting.

Genom dessa självstudier lägger sig förvirringen och det sanna svaret stiger upp, likt en pånyttfödd fågel Fenix ur askan.


Till toppen ⇧