För ett liv i balans

Inre frihet

av

Det talas mycket om frihet. Friheten att kunna jobba var man vill, resa vart man vill, se favoritserien när man vill…

Valfrihet. Men är valfrihet detsamma som att vara verkligt fri? Är det frihet att titt som tätt stå inför olika val?

Om det inte samtidigt finns en inre frihet, vilket är att vara verkligt fri, då kommer valfriheten snarast att uppfattas som ett hinder. Det ena vägs mot det andra och det uppstår konflikt och förvirring.

Hos den som är verkligt fri finns inte detta inre kaos. Där råder en naturlig spontanitet. Ett agerande som är omedelbart, även om det kan föregås av reflekterande (ett spontant planerande, så att säga).

Tveklöshet och total frihet. Inget tvivel, ingen beslutsångest, ingen oro kring vad andra ska tycka. Ett handlande väglett av hjärtat.

Kanske var det just denna inre frihet som zenmästaren Linji Yixuan ville beskriva när han sa:

När du är hungrig, ät ditt ris; när du är trött, slut ögonen. Dårar kan skratta åt mig, men den vise vet vad jag menar.


Till toppen ⇧