För ett liv i balans

Låt inre och yttre förenas i kärlek

av

En stunds avskildhet och ensamhet emellanåt kan vara nödvändiga ingredienser för ett inre uppvaknande. Yttre stillhet, som leder dig mot inre stillhet.

Men fäst dig inte alltför mycket vid det. Du vistas trots allt i en värld av yttre omständigheter. Du möts ständigt av nya människor, miljöer och situationer. Du lever i en värld av relationer.

Ditt inre förhållande till dessa olika aspekter av det yttre livet är ditt livs viktigaste lärare. Och en tydlig fingervisning om vilken medvetandenivå du verkligen befinner dig på. Du kan sitta isolerad i en grotta i tio år och meditera, men den stora frågan kvarstår: Hur bemöter du det som livet serverar dig?

Se för all del till att föra in stunder av avskild stillhet i ditt liv, om du nu har den möjligheten. Men låt det inte stanna vid det. Och tro inte att det är ett hinder för uppvaknande om din nuvarande livssituation gör det svårt att avsätta tid för sådana stunder.

Den sanne levnadskonstnären är medveten om den inre stillheten oavsett hur det blåser i det yttre. Att leva fullt ut i denna värld är att låta det inre och yttre förenas i kärlek.


Till toppen ⇧