För ett liv i balans

Inte alltid så

av

Inte alltid så. Så utryckte sig zenmästaren Shunryu Suzuki när någon frågade honom om han kunde sammanfatta zen.

Inte alltid så. Det är så vi människor fungerar, och det är så världen fungerar. Hela universum är i ständig förändring. Allt är i rörelse. Saker och ting kommer och går.

Ändå försöker många att kontrollera allt i sin omgivning och vägrar att acceptera när det inte går enligt planerna, vilket sker förr eller senare. Det leder till ett liv fyllt av stress och oro.

Inte alltid så. Att bära de tre orden med sig i bakhuvudet skapar en enorm känsla av frihet. När världen får ha sin naturliga gång öppnar vi upp för de positiva förändringar som vill fram, och som vi hindrar så länge vi krampaktigt försöker styra den i någon annan riktning.

Du kan inte behålla greppet om ett rep för evigt. Tillslut måste du släppa det, annars får du brännskador när repet väl börjar att glida dig ur händerna. Våga släpp taget. Du kommer förundras över vilka fantastiska möjligheter du möts av.

Inte alltid så. Det är en mening som skapar trygghet och skänker tröst när vi utsätts för prövningar. Även om det under vissa stunder kan vara svårt att se det, så ligger förändringen där och väntar på oss. Den amerikanska författaren Helen Keller förmedlar det på ett fint sätt då hon skriver att ”även om världen är fylld av lidande, är den också fylld av dess övervinnande”. Och när vi väl har tagit oss igenom en sådan svår livssituation, då har någonting inom oss vuxit.

Inte alltid så. Så är det alltid – med allt.


Till toppen ⇧