För ett liv i balans

Gör inte bara något, stå där

av

När det pratas om närvaro och medvetenhet kan det lätt ge intrycket av att det är ett stillastående levnadssätt.

Uttryck som ”att vara i nuet” eller ”släppa framtiden” får det att låta som om det saknas målsättning, produktivitet och utveckling. Det låter som texten på en skylt jag såg, där ett välkänt uttryck hade kastats om:

Don’t just do something, stand there.

Det är humor, men samtidigt finns det en sanning i det.

Genom att ha stillheten som utgångspunkt blir handlandet inte längre att ”bara göra något”. Genom att räta in sig i det innevarande ögonblicket förvandlas bara-görandet till gynnsam handlingskraft.

Stillheten har satts i rörelse. Starten kanske tog något längre, men å andra sidan undviks onödiga omvägar. Med tveklöshet och avspänd intensitet är bollen satt i rullning…

Det finns glädje och lätthet i det som görs. Eventuella hinder på vägen ses som spännande utmaningar och kan till och med bidra till acceleration och expansion.

Det är sann kreativitet och sprudlande inspiration, som skänker liv åt någonting verkligt värdefullt.

Gör inte bara något, stå där – och var beredd när livet säger: ”Nu kör vi!”


Till toppen ⇧