För ett liv i balans

Det vi inte behöver göra

av

Det finns saker vi behöver göra för att utvecklas som människor…

Vi behöver föra in medvetenhet och närvaro i livets olika aspekter. Vi behöver bli meditativa i dess sanna mening, inte bara som något som ses som en hobbyverksamhet avsatt för begränsade stunder. Vi behöver leva fullständigt och låta medvetenheten belysa varje tanke, känsla och handling hela vägen ut.

Vi behöver se nuet med tidlös klarsyn, istället för med en blick färgad av det förflutna. Vi behöver leva här och nu, fullt ut.

Det finns också något vi absolut inte behöver göra…

Vi behöver inte anklaga oss själva när vi misslyckas med ovan sagda. Vi trillar alla tillbaka mellan varven. Vi bär inte bara på vår egen livshistoria, vi bär även hela mänsklighetens historia. Det är inte konstigt om vi glider in i frånvaro och omedvetenhet då och då.

Att förebrå oss själva när det händer, det är att vara kvar i omedvetenhet och lidande, det är att skjuta den andra pilen.

Om vi istället ser omedvetenheten som en viktig lärdom och påminnelse om att bli mer medvetet närvarande, då har det redan i det ögonblicket skett framsteg. Som icke-dömande iakttagare förvandlar vi med avspänd vaksamhet snedsteg till framsteg och oro till ro.

Vi behöver inte tro på allt som tankarna påstår. Vi kan välja att leva istället för att lida.


Till toppen ⇧