För ett liv i balans

Ha inte för bråttom

av

Skynda inte på saker och ting. Låt det ta sin tid.

När du är fylld med personliga idéer om hur livet ska utveckla sig, då hindrar du livets egen utveckling. Om du däremot öppenhjärtigt överlämnar dig i livets händer, då ligger all världens möjligheter för dina fötter.

Men du måste ha tålamod … och du måste vara närvarande.

Livet är här och nu. Det skänker dig allt du behöver – om du är villig att stanna upp och bli mottaglig. Var närvarande och låt livet leva fullt ut genom dig.

Ditt opersonliga jag är obegränsat.


Till toppen ⇧