För ett liv i balans

Stå inte i vägen för livet

av

Tänk så ofta saker och ting inte går som planerat. Och tänk så ofta det längre fram visar sig leda till någonting nytt och spännande, något du inte hade räknat med och aldrig hade kunnat planera på egen hand.

Livet levererar oavbrutet mirakel i varierande storlek när vi inte själva står i vägen. Om vi är fast i idén om att vi själva vet bäst, då missar vi magin som livet har att erbjuda. Om vi vill leva livet fullt ut, då måste vi våga känna tillit till livet.

Tänk dig att du ser ser en film där du vet allt i förväg och allt går som planerat. Hur kul är det? När filmen är slut skulle du tycka att den var förutsägbar, tråkig och oinspirerande. Det är inte det livet du vill leva.

När rösten i huvudet mal på om att ”Det här borde inte hända”, påminn dig då om att det kanske är precis vad som borde hända. Om du bara strävar efter det troliga, hur ska du då kunna uppleva det o-troliga? Följ med i svängarna istället och se vilka överraskningar som väntar bakom hörnet.

Omfamna det oförutsägbara och oväntade. Omfamna det oplanerade och orepeterade. Omfamna livet och upptäck magin som vilar i det okända.


Till toppen ⇧