För ett liv i balans

Du behöver inte mer tid

av

Tick, tack, tick, tack, tick, tack…

Tid, denna outtröttlige stalker, som tycks vara omöjlig att fly ifrån. Tidens tand, som lämnar bitmärken i allt som kommer i dess väg.

Tiden är expert på att marknadsföra sig själv. Det är lätt att tro att tiden är det enda som finns och att den är lösningen på allt.

”Jag behöver bara lite mer tid, sedan ska jag bli mer närvarande.” Tidsoptimisten, som missar varje tillfälle att vara närvarande i detta nu – den enda verklighet där medveten närvaro är möjlig.

Det går inte att använda tid för att finna det evigt tidlösa nuet. För intellektet är det omöjligt att förstå. Det går inte att greppa. Det låter svårt och avlägset.

I verkligheten är det precis tvärtom. Ingenting kan vara mindre komplicerat. Ingenting behöver införskaffas, avskaffas eller förändras. Och det krävs ingen tid över huvud taget.

Det enda som behövs är att uppmärksamma det evigt innevarande ögonblicket. En vaken och avspänd närvaro, helt fri från dömande och avsikter. Ett villkorslöst accepterande av det som Är. Ett varande snarare än ett görande. Det är allt som krävs.

Du behöver inte mer tid, du behöver bara bestämma dig.


Till toppen ⇧