För ett liv i balans

Du är inte strandsatt

av

Livet är likt en flod, som flyter fram mellan stränderna ”Njutning” och ”Smärta”. Det är omöjligt att veta åt vilket håll det skvalpar från en stund till en annan.

Att ständigt försöka undvika smärta och söka njutning är inte bara tröttsamt och lönlöst, det är även att glömma bort själva livet – floden.

Floden känner sig inte mer eller mindre levande beroende på vilken strand den för tillfället råkar vara i kontakt med. Den vet att den är en flod och att den är en del av hela havet. Varför haka upp sig på en liten strand?

Det brukar heta att det inte går att kliva ner i samma flod två gånger. Det är endast sant sett från stranden. ”Vadå inte samma flod? Jag är den jag är.” skulle floden säga.

Tro inte att du är strandsatt. Vet med dig att du är den livfulla floden, i evig förbindelse det mäktiga havets djup, stillhet och storslagenhet.


Till toppen ⇧