För ett liv i balans

Ja istället för nej

av

Hur många av våra bekymmer skulle existera om vi inte hade så fixerade idéer vid hur saker och ting ska vara? Hur mycket av det vi irriterar oss på skulle finnas kvar om vi slutade jämföra nuet med det förgångna?

En enda förändring i förhållandet till nuet, till verkligheten, är tillräckligt för att ta livet till helt nya nivåer: att se på verkligheten så som den är istället för hur ”den borde vara”.

Verkligheten är som den är, just nu, varför bråka med den sanningen? Det enda sådan negativitet gör är att förhala och förminska möjligheten till vettig förändring. Nuet är som det är, punkt slut. Den klarsynen skapar goda förutsättningar för kraftfullt och gynnsamt handlande.

Ibland är det så klart till nytta att veta hur saker och ting borde vara. Det hjälper dig att undvika att äta skämd mat eller att betala överpris för taxifärden till hotellet. Men det är inte till hjälp att älta att flyget inte borde vara försenat. Det är försenat, så ser verkligheten ut. Acceptera läget och gör vad som behövs och vad som är möjligt (om något ens behöver göras). Meddela att du kommer senare, boka om hotellet, avboka mötet…

Ett vaket iakttagande av verkligheten utan motstånd är alltid det bästa utgångsläget för att skapa önskvärda förändringar. Med den stabila grunden öppnas dörren till oanade möjligheter.

Ett ”Ja” till det här ögonblicket är allt som behövs. Blanda inte in framtiden i onödan. Grunden för en positiv framtid skapas här och nu, genom att acceptera detta ögonblick så som det är. Och när detta ögonblick accepteras fullt ut, då förvandlas omöjligheter till möjligheter, hopplöshet till hopp och mörker till ljus.


Till toppen ⇧