För ett liv i balans

Just nu!

av

Just nu behöver inget tillföras.
Just nu behöver inget tas bort.
Just nu behöver inget förändras.

Just nu innehåller inga misstag.
Just nu innehåller inga lögner.
Just nu innehåller inga fel.

Just nu finns inte morgondagens bekymmer.
Just nu finns inte gårdagens besvikelser.
Just nu finns inga problem.

Just nu kommer aldrig att ljuga.
Just nu kommer aldrig att döma.
Just nu kommer aldrig att försvinna.

Just nu är frid.
Just nu är komplett.
Just nu är verkligheten.

Lev just nu!


Till toppen ⇧