För ett liv i balans

Från kaos till klarhet

av

Ibland kan hela livet kännas som en enda stor förvirring. Ingenting tycks falla på plats. Ingenting tycks längre självklart.

Det är som att falla omkull. Som om ’självfallen’ har kidnappats, kluvits på mitten och omvandlats till en känsla av att vara ’själv fallen’.

Men denna till synes mörka plats är samtidigt ett ljusets palats. Endast den som är bekant med stillheten kan uppleva förvirring.

Att flytta uppmärksamheten från det som händer till det som är, är att gå från kaos till klarhet. Att vända blicken från det yttre till det inre, är att skingra mörker med ljus.

Bortom tankarna om den du tror du är, finner du den du verkligen är. Genom stillheten i stormens öga, ser du ditt sanna jag.


Till toppen ⇧