För ett liv i balans

Äkta kärlek och förlåtelse

av

Någon beter sig besynnerligt och vi är snabba med att spekulera och döma.

Sanningen är att vi inte har en aning om den verkliga anledningen till personens beteende. Vi ser inte hela bilden. Vi ser bara ett fragment, men inbillar oss att det är tillräckligt för att avlägga vår dom.

Vilka är vi att döma? Vi kanske skulle agera på samma sätt i en liknande situation.

Vi borde lära oss att inte vara så snabba med att avkunna domar till höger och vänster. Vi borde lära oss att ta ett kliv bakåt och se hela perspektivet.

Då ser vi att pusselbiten är en del av någonting större – ett livspussel där även vi är en av bitarna som utgör den fullkomliga helheten. Då ser vi oss själva i andra. Då lär vi oss vad äkta kärlek och förlåtelse innebär.

Att älska är att känna igen dig själv i en annan människa. ~ Eckhart Tolle


Till toppen ⇧