För ett liv i balans

En komplett guide till ett komplett liv

av

De flesta känner det emellanåt…

”Någonting saknas i mitt liv.”

Efter en tids grubblande finns en tanke om vad som saknas – till exempel ett visst jobb, ett förhållande eller någonting materiellt, som ett klädesplagg eller en pryl.

Sedan inleds jakten på att uppnå det, och den ger kanske utdelning. Allt är frid och fröjd … ett tag. Sedan är känslan tillbaka igen – samma gamla avsaknad.

Ett pendlande mellan ”Var är allt?” och ”Var det här allt?”.

Bli komplett genom att tillåta avsaknad

Oavsett vad som tillförs i livet, kan det inte skapa äkta, varaktig lycka.

Saker förändras och försvinner. De tappar sin kraft. Ibland kan de till och med gå från lycka till olycka – till exempel ett eftertraktat jobb som leder till förlorat privatliv, eller ett drömförhållande som utvecklas till en mardröm.

Det är inget fel i att vilja skaffa fler saker eller att sikta på att uppnå mål. Se bara till att inte lägga hela lyckan i dess skröpliga händer. Stanna upp och inse på djupet att ingenting väsentligt saknas i detta ögonblick.

Om livet för tillfället känns innehållslöst:

  • Agera inte på den känslan.
  • Tillåt livet att vara innehållslöst.
  • Tillåt dig att känna avsaknad.

Se vad som händer…

Det som kändes så otroligt viktigt att åstadkomma, drar inte lika hårt i dig längre. Du inser att det där inte är avgörande för ditt välbefinnande.

Du upptäcker att livet redan är komplett … att du är komplett.


Till toppen ⇧