För ett liv i balans

Ta kontrollen över det verkligt viktiga

av

Du kan inte kontrollera det som händer i livet. Du kan inte styra över vilka utmaningar du kommer att möta under livets gång.

Det du däremot alltid kan påverka är din inställning till det som händer. Du kan dyka ner under händelsernas yta och upptäcka att det där finns en frid. Ett evigt Varande, som förblir opåverkat av det som händer.

Det handlar inte om flykt eller arrogans. Det handlar om att ha det verkligt viktiga som utgångspunkt, att ha det fundamentala som fundament. Det handlar om att se det yttre genom den inre medvetna närvarons rena ljus.

Ur detta tidlösa och accepterande iakttagande – en iakttagare fri från det personliga jagets jämförelser och dömanden – flyttas en del av uppmärksamheten mot det som är relativt viktigt (samtidigt som en stor del av uppmärksamheten fortfarande riktas mot det djupa, opersonliga jagets eviga närvaro).

Nu, och endast nu, finns förutsättningarna för rätt handling. Det finns närvaro och medvetenhet, ett obefläckat bevittnande. Du vet tveklöst vad som är rätt just nu, i detta ögonblick.

Just nu är viktigt att komma ihåg. Att ett beslut var rätt igår behöver inte betyda att det är rätt idag, om du ställs inför en snarlik situation.

Ett iakttagande fritt från tidsbundenhet, jämförelser och dömande är grundförutsättningen för gynnsamt handlande. När den personliga agendan läggs åt sidan står hela universums skaparkraft till förfogande.

Istället för det begränsade jagets tankar om vad som är troligt, kliver det obegränsade och opersonliga jaget fram och bidrar med något otroligt.

Det är så vi skapar en ny jord – fria från dömande, fulla av kärlek.


Till toppen ⇧