För ett liv i balans

Den kortaste vägen är den till lycka

av

Ingen vandring är så kort som den till lycka. Ändå kan det bli den längsta. Ett oändligt sökande efter något som saknas.

Livets ironi är att sökaren redan bär på det som eftersöks.

En förflyttning av uppmärksamheten är allt som krävs för att upptäcka denna sanning. Inom varje sökare finns den oberoende iakttagaren av det som iakttages. En ren och fri medvetenhet.

Att på djupet känna dig själv som denna obundna och odödliga närvaro är att vara lycklig. Det är att hitta hem och upptäcka att du aldrig var vilse. Det är att känna dig själv.


Till toppen ⇧