För ett liv i balans

3 sätt att få kreativiteten att flöda

av

Den trogne Mittpunkt-läsaren har kanske lagt märke till något.

Det har gått längre tid än normalt sedan det senaste inlägget postades. Anledningen till det är ett besök av en nära kusin till den inre kritikern: perfektionisten.

Den har dykt upp och sagt saker som: ”Texten borde nog kompletteras med det där först. Du borde kanske jämföra vad andra har sagt om detta ämne innan du publicerar något.”

Tankepladder, som hindrar kreativiteten från att flöda.

Jag har säkert ett trettiotal påbörjade Mittpunkt-texter i en mapp. Samtliga avslutade på grund av besök av perfektionisten. Antagligen vore det bästa att slänga hela mappen.

Inte en enda gång har det vid ett senare tillfälle blivit något av dessa texter. De ligger kvar som ”kanske kan komma till användning i framtiden”, men det har ännu inte hänt.

Antagligen för att när framtiden kommer är det Nu. Det är bara när jag är i nuet, fri från tankepladder, som kreativiteten flödar. Det är då inspiration och glädjen att skriva frodas.

Så får du kreativiteten att flöda

Precis som med kritikern har jag lärt mig att känna igen perfektionistens röst. Med tiden har jag också lärt mig vilka metoder som fungerar för att ta sig ur dess grepp:

  • Släpp uppgiften. Beroende på vilken uppgift det gäller, kan det variera från sekunder till dagar. Huvudsaken är att skapa utrymme – en fikapaus eller en weekend i skärgården, hitta balansen mellan vad situationen kräver och vad verkligheten tillåter.
  • Släpp tankarna. Perfektionistens pladder är så klar bara nonsens. Med enkla medel kan du skapa avstånd till de tankarna: ta ett medvetet andetag, känn energin i din kropp, lyssna till ljuden i din omgivning.
  • Se helheten. Det är så lätt att snöa in på detaljer, som ingen annan reflekterar över. Ta ett steg bakåt och se till helheten. Tillför detaljändringen något väsentligt? Det kanske till och med finns skönhet och charm i att låta det vara?

Det här betyder inte att du börjar slarva med saker eller ignorerar fakta. Vissa saker behöver tolkas, jämföras och analyseras. Se bara till att vara vaksam, så att det inte går till överdrift.

Med tiden kommer du allt tidigare bli medveten om när perfektionisten talar. Först när den redan har varit på besök, sedan mitt i besöket, och till slut i samma sekund som den bankar på dörren.

Dyk ner i kreativitetens djupa källa

Perfektionisten är smart och logisk. Men andra ord: tråkig och fast i gamla hjulspår.

Verkligt nytänkande kan aldrig ges uttryck genom perfektionistens intelligenta filter. Detta filter är det ”sunda förnuftet”, som den spanske konstnären Pablo Picasso beskrev så här:

Sunt förnuft är kreativitetens värsta fiende.

Inget är perfekt. Allt är perfekt. Det beror på vem du frågar.

Om du frågar det ytliga sinnet, där perfektionisten bor, då är ingenting någonsin perfekt. Om du dyker ner på djupet, där medvetenheten och kreativiteten flödar, då är allt perfekt.

Allt förlorar sin perfektion när sinnet fokuserar på detaljer. Betrakta naturen i stillhet på avstånd; allt är fullkomligt magiskt. Zooma in och låt sinnet analysera; det råder oreda och död.

Den verkliga sanningen är att allt är exakt som det ska vara.

Se till helheten i alla situationer du möter i livet. Upptäck fulländning där andra ser kaos. Gå bortom den smarta tänkaren och hämta skaparkraften från kreativitetens djupa källa.

Där väntar outtömliga resurser på dig. Använd dem, det är meningen.


Till toppen ⇧