För ett liv i balans

Långa nätter

av

En fri tolkning av Eddie Vedders underbara låt Long nights.

Have no fear
For when I’m alone
I’ll be better off than I was before

Ensam, men inte nödvändigtvis avskild. Ensam med nuet. En verklighet som inte tyngs ner av gårdagen. En verklighet utan oro inför morgondagen. Ett nu utan historien om ”mitt liv”. En verklighet sedd genom den jag är istället för den jag var. Ett liv utan rädsla.

I’ve got this light
I’ll be around to grow
Who I was before
I cannot recall

En medvetenhet om det beständiga livet bortom födelse och död. Ett evigt ljus, som sätter hela världen i rörelse. Den formlösa förutsättningen för all form. En sanning som blir verklighet då gårdagen, ”den jag var”, lämnas åt gårdagen.

Long nights allow me to feel…
I’m falling…I am falling
The lights go out
Let me feel
I’m falling
I am falling safely to the ground
Ah…

Långa nätter. Och dagar. Närvaro i större utsträckning än tidigare. Stunder av inre stillhet. En möjlighet att komma i kontakt med det djupare jaget. Men det ytliga jaget spjärnar emot, rädd för sin egen död. En känsla av mörker. En själens dunkla natt. En känsla av att falla handlöst. En känsla som efter nattens mörkaste timme övergår i gryningsljus: stadig mark under fötterna. Stadigare än någonsin tidigare. Trygghet. Frihet från rädsla. Ah…

I’ll take this soul that’s inside me now
Like a brand new friend
I’ll forever know

En återförening med det beständiga inre jaget. Som en nyvunnen vän, men ändå bekant. En själsfrände. En stilla och tidlös inre frid, som alltid har funnits där under ytan. Och som alltid kommer att finnas där. En nyvunnen högre medvetenhet.

I’ve got this light
And the will to show
I will always be better than before

Inga fler masker. Inga fler roller att spela. Det ytliga jagets skal har spruckit och medvetandets ljus skiner igenom. Det finns en kontakt med det djupare jaget. Det finns en vilja, en innerlighet. Det finns en villighet att sluta göra motstånd mot det som är. Det finns en vilja att säga ”Ja!” till livet. Det finns kärlek.


Till toppen ⇧