För ett liv i balans

Med lätta steg

av

Vad är syftet med ditt liv? Vad ska du göra när ingenting känns rätt?

Kanske är det dags att inte göra någonting, som omväxling. Kanske är allt detta görande den verkligt stora bromsklossen.

Det behöver inte hända saker i det yttre hela tiden. I intigheten och det till synes meningslösa vilar en djup intelligens. Men det krävs att någon lyssnar för att den ska kunna komma till uttryck.

Att lyssna är att lägga den personliga agendan åt sidan. Att lyssna är att sluta spä ut nuets fullkomlighet med tankar om framtiden. Verkligt lyssnande sker med hjärtat, inte med öronen.

Sanna storverk får luft under vingarna när det finns ett glapp mellan de tidsbundna och tyngande tankarna. Den som vandrar med lätta steg, lämnar djupa avtryck…


Till toppen ⇧