För ett liv i balans

Le, andas och ta det lugnt

av

I boken Tänka, snabbt och långsamt, som just nu ligger på topplistorna över mest sålda pocketböcker, tar författaren Daniel Kahneman upp ett klassiskt experiment där en grupp studenter fick i uppgift att betygsätta hur pass roliga de tyckte att några serier ur Gary Larsons The Far Side (en personlig favorit för övrigt) var samtidigt som de höll en penna i munnen.

Hälften av eleverna fick hålla pennan mellan tänderna med spetsarna pekandes åt sidorna. Den andra hälften fick hålla fast pennan mellan läpparna med spetsen pekandes framåt. Utan att de var medvetna om det, skapade dessa skiljda sätt att hålla pennan två olika slags uppsyn: Leende (pennan mellan tänderna) och bister (pennan mellan läpparna). Resultatet blev att de studenterna som ”log” tyckte att serierna var roligare än de som hade det bistra ansiktsuttrycket.

Tankarna styr våra handlingar

I samma bok berättar Daniel Kahneman också om den så kallade ”Floridaeffekten”. Jag citerar direkt från boken:

I ett experiment som omedelbart blev en klassiker bad psykologen John Bargh och hans medarbetare studenter vid New York University – de flesta mellan arton och tjugotvå år – att bilda meningar med fyra ord genom att välja från en grupp med fem ord (till exempel finner han det gult ögonblickligen. En grupp studenter fick välja från ordkluster där hälften av orden hade med äldre personer att göra, till exempel Florida, glömsk, skallig, grå och rynka.

När de var färdiga med uppgiften skickades de unga deltagarna iväg för att göra ännu en övning i ett kontorsrum längst bort i korridoren. Det var den korta promenaden som var själva experimentet. Forskarna mätte diskret hur lång tid det tog för försökspersonerna att ta sig från den ena änden av korridoren till den andra. Som Bargh hade anat gick de ungdomar som hade fått bilda meningar av ord på åldringstemat klart långsammare genom korridoren än de andra.

Från frånvaro till närvaro

När vi ser dessa två experiment tillsammans är det lätt att förstå hur mycket vår mentala inställning påverkar och styr våra handlingar och liv. Ett litet leende på läpparna och en allmänt positiv inställning kan lätt ta oss från ”det kommer aldrig att gå” till ”vilken spännande utmaning”.

Det handlar inte om att gå omkring med ett jätteflin hela dagarna och försöka övertyga sig själv om att allt är superfantastiskt. Ett sådant påtvingat beteende kommer förr eller senare att få motsatt effekt. Det handlar helt enkelt om en avspänd och accepterande inställning till det som sker. Att vara rotad i nuet och att välkomna det med öppenhet och nyfikenhet istället för att jämt och ständigt jäkta till nästa stund. Alla nästa stunder kommer ju att vara nu när de väl kommer.

Om vi inte kan acceptera det innevarande ögonblicket redan nu, utan förminskar det till en transportsträcka på väg till nästa stund, då kommer vi aldrig att komma fram. Livet kommer att vara en konstant transportsträcka, ett evigt strävande, kämpande och lidande. Om inte nu, när?

New Life Foundation i Chiang Rai i Thailand, där jag för närvarande jobbar som volontär, sitter det skyltar med följande citat av den zenbuddhistiske munken Thich Nhat Hanh lite varstans på området:

Smile, breathe and go slowly.

Le, andas och ta det lugnt. Låt det bli ett livets mantra och upptäck hur livet plötsligt börjar att jobba för dig istället för emot dig. Häpna över hur det som tidigare upplevdes som problem nu blir till intressanta och spännande utmaningar. Förundras över hur oro och ångest, som tidigare byggts upp av tankar på vad som kan komma att hända i framtiden, nu börjar att tyna bort när livet levs i nuet – just precis nu, i denna stund, i verkligheten.

Le, andas och ta det lugnt.


Till toppen ⇧