För ett liv i balans

Lev nu

av

Det spelar ingen roll vilka problem du har eller vilka bekymmer du dras med, det finns ingenting viktigare än följande:

Uppmärksamma och acceptera det innevarande ögonblicket.

Att tro att livet kommer att bli bättre när saker och ting är annorlunda i en tilltänkt framtid är själva roten till att saker och ting upplevs som dåliga nu. Att tro att mer tid kommer att bidra till frihet från bekymmersamma tankar om dåtid och framtid är alla bekymmers grogrund.

Det finns relativt viktiga saker att ta itu med, men ingenting är så viktigt som att uppmärksamma nuet fullt ut. Ett nu som behandlas som ett nu som ska bli bättre i framtiden kommer alltid att upplevas som ett bristfälligt nu.

Alla problem och bekymmer bottnar i en och samma sak – tankar om tid. Frigör dig från dessa tankar och du står problemfri och bekymmersfri. Ingen tid i världen kan ge dig den friheten, eftersom tiden är själva fängelset.

Du är fri här och nu. Insikten om den friheten frambringar det du söker och redan bär inom dig – fullkomlig tillfredsställelse.

Lev livet. Lev nu.


Till toppen ⇧