För ett liv i balans

Att leva fullt ut

av

Livet är fyllt av innehåll. Platser vi besöker, människor vi möter, situationer vi befinner oss i. I viss mån kan vi påverka och välja vad vi vill ha och inte vill ha, men till största delen ligger det bortom vår kontroll.

Genom hela livet kommer vi stundtals att befinna oss på platser vi inte vill vara på, möta människor vi tycker är jobbiga och gå igenom perioder som känns svåra. Det hjälper inte att försöka fly ifrån det, eftersom vi fortfarande kommer att bära med oss roten till ”det jobbiga”: själva tankarna om det som händer.

Om vi istället ser på livets innehåll med en blick som inte är färgad av det förflutna, då möter vi en helt annan verklighet. Vi möter det som verkligen är, istället för vad vi tycker om det som är. Självklart kan det ibland handla om utmanande situationer, men de är inte svårare än vad de behöver vara. De ses med klarsyn och utan dömande.

Med den närvaron tillåts också varje upplevelse att levas fullt ut. Varje tanke, känsla och handling uppmärksammas medvetet hela vägen. Ingenting lämnas kvar som halvupplevda rester, som rösten i huvudet sedan kan gotta sig åt.

Detta är att leva fullt ut. Vi möter livets innehåll med obundenhet och öppenhet. Med kärlek. Och genom den kärleken upptäcker vi någonting fantastisk – livet är inte det som händer i livet, livet är själva spelplanen för allt innehåll. Livet är obundet och evigt.

Den insikten får oss inte bara att känna oss levande, den gör också att vi inser att vi faktiskt ÄR själva livet.


Till toppen ⇧