För ett liv i balans

Att leva helhjärtat

av

Vi kanske kan citera heliga skrifter, vi kanske kan lära ut tekniker för ökad närvaro, vi kanske kan vara till viss hjälp för andra.

Men hur står det till med oss själva? Vad försiggår där på djupet? Vilka motiv och reservationer ligger dolda i mörkret?

Vi kommer inte att uppleva verklig frihet förrän dessa djupt rotade aspekter av egot förs in i ljuset. Att göra det kräver fullkomlig innerlighet, beslutsamhet och tålamod.

Det går inte att göra halvdant. Det måste finnas en mild intensitet, en avspänd vakenhet, som nyfiket iakttar det som tidigare fått passera obemärkt.

Det kräver ett iakttagande som är totalt opartiskt. Återkommande tankemönster och de känslor som dessa för med sig måste belysas med den medvetna närvarons icke-dömande ljus. Ingenting kan lämnas åt slumpen.

Detta är en process som måste göras helhjärtat, utan något som helst förbehåll.

Hur lång är en sådan process?

Den kan vara hur lång som helst. Eller nästan obefintlig. Beslutsamheten bestämmer.

När nuet accepteras fullt ut, när det inte längre smusslas med dolda reservationer för egots räkning, då är processen över. Då har vägen och målet blivit ett, och där finner du ditt sanna jag.


Till toppen ⇧