För ett liv i balans

Att leva som man lär

av

Det är lätt att slänga sig med begrepp som ”Ingenting är viktigare än det här ögonblicket”. Den stora frågan är om det också efterlevs, om vi verkligen lever som vi lär. Eller är det bara något vi säger, något vi har hört och tycker låter bra?

Hur ser det ut om vi uppriktigt och öppenhjärtigt rannsakar oss själva? Vad visar sig ligga dolt i mörkret när vi utan dömande sveper med medvetandets ljus?

Det kanske visar sig att det i skrymslena döljer sig en outforskad rädsla, som febrilt försöker hålla både framtid och det förflutna i schack. En ständigt pågående kamp i det fördolda, en strid om att få återuppleva ”det goda” och en reträtt ifrån ”det onda” – ett försummande av det ögonblick vi själva så flitigt förespråkar.

Så ser det ut när vi betraktar oss själva utan fördömande, förnekande, förskönande eller försök att förändra det vi möter. Så ser det ut, inte bara hos oss själva utan hos hela mänskligheten. Den obefogade mentala rädslan har blivit en folksjukdom.

Men om vi verkligen vill bli friska, om vi vill vara fria och slippa onödigt lidande, då måste vi ta tag i problemet. Vi kan inte bara läsa receptet och tro att vi ska bli friska. Vi måste ta medicinen…vi måste börja leva som vi lär.

Vi måste på fullaste allvar inse att det här ögonblicket inte bara är det viktigaste ögonblicket; det är det enda ögonblicket.

Då och sedan existerar endast som minnen och fiktion, hur verklighetstrogna dessa bilder än må vara. Den verkliga verkligheten – det här ögonblicket, livet självt – finns endast här och nu.

När vi erkänner detta fullt ut och sannerligen lever som vi lär, först då böjar vi att leva fullt ut.


Till toppen ⇧