För ett liv i balans

Att leva livet fullt ut

av

Vad krävs för att vi ska kunna börja leva livet fullt ut?

Frågan innehåller svaret. För att kunna leva fullt ut, måste vi börja leva fullt ut. Målet och vägen är ett.

När vi inte lever fullt ut, när vi klipper av upplevelser genom att jämföra och bedöma det upplevda med det förflutna, då lever vi ett ofullständigt liv.

Vi lever i andra hand. Ständigt på jakt efter att bräcka tidigare höjdpunkter eller undvika tidigare lågvattenmärken. Upplevelser som satt onödigt djupa spår i oss (oavsett om vi klassar dem som ”bra” eller dåliga”), eftersom vi inte levde fullt ut i stunden.

När vi är medvetet närvarande i nuet och tar in helheten, när vi upplever det tidlösa varandet utan de tidsbundna tankarnas dömande, då får vi en komplett upplevelse.

Det är ett genomlevande som fyller oss fullständigt, men som frambringar lätthet istället för att addera tyngd. Det är levande och lärande på ett sätt som sinnet inte kan greppa.

Det är ogripbart, vilket gör att vi slutar klamra oss fast vid det förflutna. Det är en fullständig upplevelse av det fullkomliga nuet.

Det är att leva livet fullt ut.


Till toppen ⇧