För ett liv i balans

Lita på magkänslan

10 maj 2018 av Robert Birming

Att stå mellan två val och lista deras för- och nackdelar är enkelt.

En minuslista och en pluslista. Klart och tydligt. Det blir konkret och det är lätt att peka på vad som talar för och emot de olika valmöjligheterna.

Vad som är desto svårare, däremot, är att sätta ord på själva magkänslan. Den är ofta allt annat än konkret – och ändå har den för det mesta rätt.

Allt kan se kanon ut på pappret, men i magen känns det fel. Sinnet säger såklart att det är rent nonsens, att det bara är nervositet eller något annat tjafs.

Ska du ändå våga lita på den där abstrakta känslan i magtrakten? Det kan bara du veta.

Med magen som guide

Ett bra sätt att bli bekvämare med att våga lita på magkänslan är att påminna dig om den både före och efter ett beslut:

Oavsett vad du kommer fram till, se det som en övning i att bli mer lyhörd till din inre guide.

Döm inte dig själv om du känner att du gjorde fel val. Du gjorde precis det val som behövdes för att komma till djupare insikter.

De nya lärdomarna är nycklar som öppnar möjligheterna för dig att leva din fulla potential.

Att lära känna magkänslan är att lära känna dig själv.