För ett liv i balans

Ditt liv är inte ett CV

av

Att veta vem du är på det djupaste planet går inte att sätta fingret på. Det enda du kan sätta ord på är minnesbilder. Fragment av upplevelser. Personliga tolkningar.

Det är inte vem du verkligen är. Det är små pusselbitar av historien om dig. Ditt liv i CV-format. Men du är inte ett curriculum vitae, ett ”levnadslopp”. Du är inte livets lopp.

Du är banan på vilket livets lopp utspelar sig. Du är tidlösheten bortom alla varvtider. Du är i mål under hela loppets gång. Du är evigt liv.


Till toppen ⇧