För ett liv i balans

Bjud upp livet till dans

av

Du har hört det många gånger förut, men det tål att höras igen … och igen, och igen:

Du är redan komplett.

På det djupaste planet är du fullständig och fulländad. Det finns ingenting du behöver lägga till, ta bort eller förändra för att förtjäna fullkomlighet. I ditt innersta väsen är du ren perfektion.

Det kan så klart finnas beteenden och laster där en förändring är eftersträvansvärd. Och det kan finnas saker och ting du vill uppnå, som att utbilda dig, göra karriär, se dig om i världen och bilda familj.

Allt detta är helt i sin ordning. Som människa har du givits gåvan (och förbannelsen) att kunna göra olika val i livet. Ta till vara på den möjligheten, men var samtidigt medveten om att det inte förändrar något på djupet.

Det finns ingenting som kan läggas till det som är ditt sanna jag. Om du upplever en känsla av otillräcklighet, så beror det endast på att tankar om otillräcklighet skyler den eviga fullkomlighet som är ditt innersta väsen.

Det finns heller ingenting som kan dras ifrån ditt sanna jag. Om du upplever att du har blivit bestulen möjligheten att vara lycklig, så beror det endast på den tankebaserade historien om ett olyckligt jag. I verkligheten – i det tidlösa nuet, fritt från egots berättelser – är lycka lika naturligt som ett andetag.

Se livet som en dans på nuets dansgolv. Du bjuder upp, livet styr, och du följer. Oavsett om det är en dans på rosor eller inte, så står du stadigt i nuet.

Dansa som om ingen tittar,
Älska som om du aldrig kan bli sårad,
Sjung som om ingen lyssnar,
Och lev som om det vore himmelriket på jorden.
William W. Purkey


Till toppen ⇧